Midt-Norsk skolemesterskap, Foam

Nivå: Skoleturnering
Inviterte lag: Åpen
Format: Foam
Klasser: 8. trinn Mix, 9. trinn Mix, 10. trinn Mix og VGS Mix
Arena: Kommer
Når: Fredag 12. april 2024

Regelverk: WDBF Dodgeball Rules 2022
WDBF Dodgeball Rules 2022, Final Version (upated court diagram) (worlddodgeballfederation.com)

Norwegian Dodgeball Festival inviterer til Midt-Norsk skolemesterskap i Dodgeball Foam.
Veien mot turneringen og mesterskapet er en del av AktiVM, som er Trondheim kommunes folkehelseprosjekt opp mot VM på ski 2025.

Hva er dodgeball?
Dodgeball er den internasjonale varianten av kanonball. Forskjellen er i korte trekk at det spilles med seks baller og ingen konge, men målet er å stikke ut alle spillerne på motstanderlaget. Banen det spilles på er lik en volleyballbane. Et lag består av seks spillere på banen, inntil seks innbyttere og tre ballhentere som spiller på utsiden av banen. Dodgeball er en aktivitet som passer for alle, og er bassert på en kultur med mange gode verdier. Holdninger som ærlighet, respekt og fair play er sentrale. Det finnes ulike oppgaver i spillet, og alle oppgavene er like viktige for at laget skal lykkes. Dette gjør at deltakerne opplever inkludering i aktiviteten, uansett om man er god til å kaste ball eller ikke. Kommunikasjon, samarbeid og det å ha det gøy i fellesskapet er like viktig som det å kaste ball. Aktiviteten bidrar til samspill og gode relasjoner.

Vi spiller turneringen aldersbestemt for ungdomsskolene, og åpen klasse for VGS. Skolemesterskapet spilles i klassen Mix for alle nivåer, det vil si at det til enhver tid skal være minimum 3 jenter på banen.

Vi tilbyr opplæring for både lærere og elever
Vi lager et opplegg med den enkelte skole for dodgeball i gymtimene, hvor instruktører kommer og lærer bort spillet til elever og lærere. Vi anbefaler å bruke to timer i hver klasse for å få til god opplæring og forståelse. Videre vil det være fint om gymlæreren bruker dodgeball som en motiverende aktivitet opp mot skolemesterskapet i april 2024.

Vi har gjennom vinteren og våren 2022-2023 gjennomført dodgeball i gymtimene for flere tusen elever i Melhus, Støren, Røros, Oppdal og Heimdal. Det har vært stort engasjement, og mange fornøyde elever og lærere. Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra noen av disse skolene;

Heimdal VGS – “Introduksjonen av Dodgeball på vår skole denne våren har vært utelukkende positivt! Det har vært veldig lærerikt, inspirerende, spennende og morsomt! Fokuset på blant annet fair play og samarbeid var veldig tydelig; og vi opplevde stor glede, mye engasjement og mestringsopplevelser i løpet av timene. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra elevene i etterkant; dette er noe de vil gjøre mer av 😊 Vi ønsker veldig gjerne flere besøk fra dere høsten 2023, slik at flere klasser kan få en introduksjon i Dodgeball 😊

Med vennlig hilsen Silje Ulset»

Øya VGS – «Hei Geir. Takk for flott opplegg med dodgeball på Øya videregående skole. Å få en så engasjert og profesjonell gjeng som dere på besøk beriker og inspirer både elever og lærere i skolehverdagen. Deres opplegg gav oss muligheten til å lære et ballspill som var nytt for oss alle, og det engasjerte elevene på en svært god måte. Elevene gav gode tilbakemeldinger på opplegget og flere av dem var interessert i å fortsette med dogeball i framtiden. Det ønsker vi som skole også.

Mvh kroppsøving ved Øya videregående skole.”

Hvem kan delta, og hvor mange?
Hver ungdomsskole kan stille med ett lag per trinn. VGS kan stille med så mange lag de vil pr skole. Hvert lag består av 15 personer, fordelt på spillere og ball- hentere. 

Påmelding
Vi starter påmeldingen 1. september 2023.
Mail med informasjon om påmelding vil bli sendt ut i god tid før dette, så følger vi opp med kontakt på telefonen. Send oss gjerne kontaktinformasjon til riktig kontaktperson allerede nå.

Spørsmål
Har dere spørsmål? Ta kontakt med Geir Barstad på mob. 900 92 842 eller post@dodgeball.no