Kristiansund

Bedriftsidrettens kanonball Kristiansund høst/vinter 2023-24

Vi har så lyst til å starte opp med kanonball!! Derfor begynner vi først med en gratis kveld der man kan komme alene, sammen med venner/naboer/familie, eller en gjeng fra jobben. Der skal vi friske opp reglene for kanonball fra gymtimene, og det blir veldig artig! Kanonball er for alle, og man trenger IKKE være god på kaste/skyte, der er oppgaver for alle på et lag. Og for å lære oss dette har vi med folk fra landslaget i Dodgeball, den litt mer avanserte varianten av kanonball. 

Etter gratiskvelden ønsker vi å kjøre en serie, og vi håper at dere kan samle sammen til et lag og bli med oss der! 

Tid og sted – gratis kveld:

Onsdag 25. okt. 2023, gymsalen Allanengen skole kl 1900. Dersom det blir mange påmeldte så deler vi oss opp i to grupper hvor gruppe to starter kl 2030.

Påmeldingsfrist:

Tirsdag 24. okt. 2023
I påmeldingsskjemaet spør vi også om du/dere vil være interessert i bli med på seriespill i etterkant (foreløpig ikke bindende.)

Påmelding:
Trykk HER for påmelding

NIF`s Regelverk

Vi er underlagt NIF`s regelverk om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson:
Monica Isaksen
Tlf  – 47 62 15 38
Epost –  monica.isaksen@bedriftsidretten.no