Steinkjer

Bedriftsidrettens kanonballserie, Steinkjer høst 2023

Vi blåser liv igjen i Kanonballserien på Steinkjer. På kanonballbanen finner man sine styrker uavhengig av form. En god konge er like viktig som en god unnasmetter. Vi gleder oss til en ny høst med bra spill og masse gøy.

Tid og sted
Mandag kl 21.00-22.00 Serien spilles i gymsalene på Steinkjer barneskole

Oppstart og varighet
Mandag 18. september 2023. Serien varer fram til jul.

Påmelding og påmeldingsfrist
12.september

Hvem kan delta
Bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta (aldersgrense fom 15 år).

Klasse og divisjoner
Mix (mixlag med minimum en kvinne på banen).

Priser :
– Medlem (bedriftsidrettslag) kr 3500
– Ikke-medlem (vennelag, bedriftslag) kr 5000

Kampreglement og spilleregler
Reglement finnes her
6 spillere på ett lag (5 utespillere + 1 konge. Kampene spilles i 2 x 13 min. Dommere dømmer kampene. Bedriftsidretten stiller med baller av type Softball str 18. Kampene spilles bane på størrelse med volleyballbane.

Premiering
Pokal til vinnerlaget

Spilleplan, tabell og resultater
Spilleplan og info sendes på e-post til lagleder før seriestart.
Spilleplan og resultater på web finner du her

Bøter og gebyr
2500 kr i gebyr for å trekke laget fra laget er påmeldt og i løpet av sesongen. Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.
2000 kr i bot hvis man ikke møter til kamp uten og varsle ifra til motstanderlaget og administrasjonen.
1500 kr i omberammingsgebyr 

NIF`s Regelverk
Vi er underlagt NIF`s regelverk  om fairplay og doping. Bedriftsidrett skal være gøy og våre verdier er aktivitetsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Lagene er selv ansvarlig for å ha forsikring, og stille med førstehjelpsutstyr til eget bruk.

Kontaktperson:
Andrea Hagstrøm 99012514 eller andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no