Dodgeball

Hva er Dodgeball

Dodgeball er en av verdens største idretter og spilles over hele verden, bortsett fra i Norge. Vi husker vel alle kanonball fra gymmen med, engasjement, lek, moro og en relativt ufarlig skumball. Dodgeball er den internasjonale varianten med mange likheter til kanonball. Forskjellen er i korte trekk at det spilles med fem baller i cloth og seks baller i foam, men ingen konge. Målet er å stikke ut alle spillerne på motstanderlaget. Banen det spilles på er lik en volleyballbane. Et lag består av seks spillere på banen, inntil seks innbyttere og tre ballhentere som spiller på utsiden av banen. Ballhentere har en veldig viktig rolle med å bringe ballene tilbake på banen så fort som mulig, da spillerne på banen ikke kan tråkke på strek eller utenom banen (da blir spilleren «tatt»).

Litt om spillets gang

Ved start av et sett legges alle ballene ut på midtlinja, tre baller på hver side. Hvert lag starter med en fot på baklinja, og ved signal fra dommeren løper to spillere fra hvert lag fram og henter lagets baller. Ballene må bringes bak aktiveringslinja før de kan kastes på en motspiller. Man stikker ut en motspiller ved å kaste ballen på vedkommende og ballen faller i bakken etter å ha truffet motspilleren. Treffer ballen flere spillere før ballen faller i bakken er alle som ble truffet tatt og må gå av banen. Klarer derimot motstanderen å ta ballen i fast grep har vedkommende tatt en pool, da er du som kastet ballen tatt og må gå av banen, mens motstanderlaget får en spiller tilbake. Et sett blir vunnet av det laget som stikker ut alle på motstanderlaget først og man starter på nytt. En kamp er ofte 2 x 20 minutter.

Hvorfor Dodgeball
Dodgeball er en idrett, men også en kultur som innehar mange gode verdier. Det sosiale og inkludering er noen av de viktigste verdiene i tillegg til ærlighet, respekt og fair play. Dodgeball spilles på tvers av kjønn og alder, og passer for alle. Egenskaper som kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og latter er like viktig som det å kaste ball. I dodgeball er det ikke enkeltpersoner som presterer, men laget som vinner.