Forsikring

Deltakere er ikke forsikret av arrangør under gjennomføring av Norwegian Dodgeball Festival 2024.